Vyjádření ke změně kurzu

Nepříznivá ekonomická situace a konkurenčního soupeření v posledních letech vedli u mnoha společností, naši nevyjímaje, ke snížení marží na minimum.   Většina námi nabízeného zboží je vyráběna mimo ČR a tudíž obchodována v cizích měnách. Intervence ČNB za účelem oslabení koruny převyšuje naše možnosti a nejsme schopni tento rozdíl dlouhodobě pokrýt vlastními zdroji.

Jelikož ČNB opakovaně deklaruje, že tento stav bude udržovat minimálně do roku 2015, jsme nuceni přistoupit k navýšení cen u zboží nakupovaného ve valutách. Průměrné navýšení cen se bude pohybovat kolem 5,5%. V posledních letech byly ceny stabilní a ke zdražování téměř nedocházelo. Což jsme všichni vítali a navíc ještě vyžadovali další slevy, netušíce makroekonomický dopad a následný zásah ČNB. Situace se týká veškerého zboží vyráběného mimo ČR ,případně vyráběného ze surovin pocházejících z dovozu a ovlivní převážnou část zboží na trhu.

Budeme bedlivě sledovat vývoj kurzů a pokud koruna posílí, snížíme adekvátně prodejní ceny.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám mnoho obchodních úspěchů.

 

© 2018 MHI servis spol.s.r.o. / All Rights Reserved.
Spolufinancování EU
eu