Uncategorised

Děkujeme

Děkujeme za váš zájem

V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. 1. Správce

Správcem osobních údajů je MHI servis s.r.o., se sídlem Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 56103 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13332 („Správce“).

  1. 2. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  1. marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. 3. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Servis hydraulických zařízení

Servis hydraulických zařízení

Diagnostika a servis hydrauliky

Jako dlouhodobý výrobce hydraulických agregátů a systémů disponujeme zkušenými servisními techniky a přístrojovým vybavením.

Jak probíhá dignostika hydrauliky?

Prověříme funkčnost vašeho hydraulického zařízení, upozorníme na nedostatky (potenciální zdroje poruch), navrhneme řešení, zaškolíme obsluhu. Působíme po celém území České republika a Slovenska.

Proč zvolit profesionály pro servis hydraulických systémů?

Díky pravidelné kontrole vašich zařízení ušetříte na výdajích za opravy poruch, kterým by šlo jednoduše předejít. Nespoléhejte štěstenu – svěřte svou hydrauliku do rukou odborníků!

Předcházejte poruchám - Ušetříte!

Tel.: 543 521 414, 602 765 835
Fax.: 543 251 638
E-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka preventivní prohlídky hydraulického zařízení a rozbor oleje

Važení zákazníci, nabízíme vám provedení preventivní odborné prohlídky hydraulického zařízení, s možností odběru vzorku oleje pro provedení analýzy oleje a zpracování doporučení doporučení k servisnímu zásahu na hydraulickém zařízení. Preventivní prohlídkou zhodnotíme stav zařízení a doporučíme opatření, která zaručí dlouhodobý bezporuchový chod vašeho zařízení.

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Výroba hydraulických válců

Nezávazná poptávka opravy/produktu

Výroba hydraulických válců

Nabízíme výrobu hydraulických válců a také servis našich i konkurenčních výrobků. Naši zkušení technici vám pomohou vyřešit váš požadavek. Neustále inovujeme strojový park a investujeme do vybavení, což nám umožňuje pružněji reagovat na poptávku trhu. V roce 2017 jsme výrazně rozšířili sklad hutního materiálu pro výrobu.

Nezávazná poptávka

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Reference

Spolufinancování EU

Spolufinancování EU

Modernizace strojního vybavení společnosti MHI servis s.r.o.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006823

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je nákup tří nových technologií, které umožní rozšířit nabídku výrobků a služeb společnosti. Jedná se o nákup CNC frézovacího centra, dělícího stroje a ohraňovacího lisu. Hlavním cílem realizace projektu je rozšíření výrobního programu společnosti MHI servis s.r.o. a zvýšení konkurenceschopnosti. Realizace projektu je stanovena od 20. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Pokračovat ve čtení

Kontakty

Centrála Brno

Prodejna, objednávky, poptávky

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 725 444 064 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 730 513 433 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fax: +420 543 251 638

Otevírací doba: PO-PÁ - 7:00 -15:00

Sortiment

Fakturační adresa:

MHI servis spol. s.r.o. Havránkova 11 619 00 Brno IČO: 27744175 DIČ: CZ27744175

+420 543 521 322 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 725 444 064 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 731 544 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 734 314 013 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 732 464 398 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

Pokračovat ve čtení

Vysokozdvižné vozíky

Nezávazná poptávka opravy/produktu

Servis manipulační techniky

Navazujeme na dlouholeté aktivity společnosti MATE Brno (KAROSERIA, LIFT UP) v oblasti servisu a prodeje manipulační techniky. Tuto činnost provádíme v původních prostorách společnosti MATE a s jejich dlouholetými odborníky. Nabízíme prodej nových i použitých vysokozdvižných vozíků a náhradních dílů, záruční i pozáruční servis, technické kontroly.

Servis

Prodej

Školení obsluhy VZV

Nezávazná poptávka produktu

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Služby

Co nabízíme?

Vysokotlaké hydraulické hadice, teflonové, olejové, plastové, manometrové a další hadice

Hadicové koncovky a šroubení, přípojky, průchodky a redukce

Rychlospojky

Hydraulické trubky

Držáky trubek a hadic

Čerpadla, rozvaděče, pojistné a škrtící ventily, filtry, kulové kohouty

Manometry, hadicové spony a hadicové oplety

Komponenty mazání

Doplňkový sortiment

Renovace a přetěsnění hydraulických válců

Renovace brzdového a spojkového obložení všeho druhu

Lakování v mokré lakovně

Obráběcí práce

Sortiment

Mokrá lakovna

Provádíme lakýrnické práce v lakovacím boxu o velikosti 6,5 x 5,5 metrů. K lakování používáme vysoce kvalitní dvousložkové barvy. Záleží na konkrétním přání a požadavcích zákazníka a na lakovaném povrchu.

Lakujeme průmyslové výrobky, karosářské díly, speciální povrchy a konstrukce. Pro opracování malých součástí před lakováním používáme vlastní pískovací box. Pro velké výrobky a konstrukce zajišťujeme pískování ve spolupráci s našim obchodním partnerem.

Kontakt

Tel. 543 521 414
Mob. 725 176 450
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Elektronika

Elektronika

Zakázkové řešení elektronického ovládání hydraulických obvodů Kabelové, rádiové, CAN BUS Dotykové displeje, joysticky, pultové ovladače

Sortiment

Společnost MHI Servis s.r.o., středisko elektroniky získala dotaci EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Podnikání a inovace pro konkurencischopnost - dotaci na vývoj nových digitálních řízení.

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Ke stažení

Katalogy ke stažení

Přehledový katalog hadic EATON Winner

Kompletní katalog EATON Aeroquip

Přehledový katalog hydraulických hadic

Kompletní katalog šroubení Larga

Kompletní katalog šroubení Walterscheid

Přehledový katalog držáků trubek

Přehledový katalog renovace obložení

Hadice pro čištění kanalizací (.doc)

Měřící hadice, šroubení a manometry (.docx)

CIDAT Katalogy v PDF

Hydraulické hadice

Průmyslové hadice

Termoplastové hadice

PVC hadice

Hadicové koncovky

Gumový program

Kamlock

Další dokumenty ke stažení

Záruční podmínky (.doc)

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MHI servis s.r.o., sídlo: Kolískova 11, 602 00 Brno, provozovna: Havránkova 11, 619 00 Brno, IČO: 27744175, DIČ: CZ27744175

1. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností MHI servis s.r.o. (dále jen MHI) jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy, v nichž byly vysloveně sjednány jiné podmínky.

1.2. Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Neplatná smluvní ustanovení nahradí smluvní strany ustanoveními jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a obchodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.

2. Uzavírání smluv

2.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a mohou být kdykoliv do doby než bude uzavřena smlouva, vzaty zpět.

2.2. Smlouva vzniká teprve jejím podepsáním oprávněným zástupcem prodávajícího a kupujícího. Den uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží podepsaný návrh smlouvy. Není-li návrh potvrzen do sedmi dnů, stává se neplatným.

2.3. Slovem "smlouva" používaným v následujících ustanoveních VOP se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástí tyto VOP vždy jsou, včetně potvrzených objednávek případně ústně dohodnutých smluv.

2.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě.

3. Cena zboží

3.1. Cena zboží se sjednává jako smluvní.

3.2. Cenou za výrobek se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW MHI, Brno Havránkova 11 podle INCONTERMS 2000. DPH bude účtována podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.

4. Doprava zboží

4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající podle přepravních zvyklostí MHI. Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy.

5. Dodaní zboží a balení

5.1. Dodávka se považuje za splněnou:
a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.

5.2 Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího respektive dopravce. Výsledkem přejímky zboží je potvrzení dodacího respektive přepravního listu.

5.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie, karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou manipulací.

5.4. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.

5.5. Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technickou konzultaci ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, které uživatel dosáhne, však nemůže být převzata záruka a prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

5.6. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5.7. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.8. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky). V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.9. Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít zboží dodané kupujícím zpět, to neplatí pro oprávněné reklamace.

6. Odpovědnost za škody na zboží

6.1. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží sám, nebo jeho zástupce (dopravce), převezme ze skladu prodávajícího.

7. Platební podmínky

7.1. Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

7.2. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený na daňovém dokladu prodávajícího. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný připsáním částky na účet prodávajícího.

7.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

8. Úroky z prodlení

8.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením smluvené ceny nebo její části se kupující zavazuje a je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jejíž výši stanovuje v souladu s ustanovením §1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zvláštní předpis č. 351/2013 Sb.

9. Záruka - nároky z vad zboží, reklamace

9.1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.

9.2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9.3. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího.

9.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu.

9.5. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy. Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál.

9.6. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení.

9.7. Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:
a) dodat chybějící množství zboží,
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu.

9.8. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podlepředchozí dohody.

9.9. Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 9.7 možná, je prodávající oprávněn od smlouvy dodatečně odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu nedodaného zboží.

9.10. Společnost MHI nabízí možnost získat prodlouženou záruku na hydraulické agregáty a systémy. Podmínkou je uzavření servisní smlouvy.

10. Vyšší moc

10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího se považují, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího.

10.2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy proti prodávajícímu - nejde-li o dodatečné plnění - vyloučeny.

10.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud to je známo, uvést zda vůbec a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.

11. Náhrada škody

11.1. Aniž by tímto ustanovením byla dotčena platnost jiných ustanovení VOP, jsou veškeré nároky na náhradu škody kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

12. Právo, kterým se smlouvy řídí a rozhodování sporů

12.3. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a dodavatelem bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla společnosti MHI servis s.r.o.

Platnost od 1. ledna 2016

Firma je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C, vložka 56103

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Školení obsluhy VZV

Nezávazná poptávka produktu

Školení obsluh motorových manipulačních vozíků

V rámci školení řidičů VZV spolupracujeme se školicím střediskem MERIN Brno s. r. o.

Školení je prováděno na základě platných certifikátů ZK301 ACO-3073 ( ČSMM-L) a 24M/2002 CO-3088 (SZU)

Máme zkušenosti se školením pro firmy i pro soukromé osoby v rámci celé ČR

Školení jsme schopni provést do 5 pracovních dnů od objednání

Pro dosažení maximální efektivity používáme při přednáškách prezentace zpracované pro daný typ školení, do kterých zapracováváme specifika provozů dle konkrétních podmínek provozovatele.

V rámci praktického zaučení jsme schopni provádět jízdy na většině běžně používaných manipulačních vozících Jungheinrich, Linde, Toyota - BT, Still, CAT, Desta, Balcancar a dalších

Pro naše zákazníky poskytujeme i poradenský servis k problematice VZV a manipulace s materiálem

Druhy vystavovaných průkazů dle dohody s objednatelem:

Podnikový (knížka)

Certifikovaný („Euro“ kartička)

Evidenční listy OMV (dle dispozic objednatele)

Podrobnější informace, nebo zpracování nezávazné nabídky Vám poskytneme na níže uvedeném kontaktu:

Mob.: +420 603 509 983 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sortiment

Jak by to mohlo vypadat v případě nesprávně vyškolené obsluhy?

Nezávazná poptávka produktu

Pokračovat ve čtení

Osvědčení pracovníků

Osvědčení pracovníků

Osvědčení Nohel

Osvědčení Milan

Osvědčení Blatný

Osvědčení Šimerle

Osvědčení Formánek

Nezávazná poptávka produktu

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Prodej

Prodej

Vysokozdvižných vozíků značky HELI

Přídavných zařízení zn. A.T.I.B a jiných značek

Přídavných zařízení zn. CM (otočné jednotky)

Navíjecích bubnů zn. DEMAC

Prodloužených a nosných vidlic

Sněhových pluhů

Montážních plošin

Jeřábových ramen

Speciální manipulační techniky od firmy BAKA (těžká manipulační technika)

Paletových vozíků

Trakční baterie pro VZV

Nabíječky pro VZV

Pneumatiky pro VZV

Nezávazná poptávka

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Servis

Nezávazná poptávka opravy/produktu

Servis vysokozdvižných vozíků

Běžné opravy vysokozdvižných motorových vozíků značky HELI, DESTA, OM PIMESPO, STILL, LINDE, KOMATSU, JUNGHEINRICH, TOYOTA, YALE, BELET, BALKANCAR, HYSTER a další manipulační techniky

Provádění smluvních periodických údržeb VZV dle pokynů uvedených v servisní knížce a návodu k obsluze

Provádění ročních technických kontrol VZV na základě zákona 262(/2006 Sb. zákona 309/2006 Sb. a sbírky zákonu č.378/2001

Provádění revizí plynových adaptérů LPG motorových vozíků (současné s roční technickou kontrolou)

Servis je poskytován v areálu firmy nebo u zákazníka (podle rozsahu opravy)

V současné době máme k dispozici tři pojízdné dílny a posádky, které jsou schopny vyřešit opravy menšího rozsahu na pracovišti zákazníka. Zajištujeme i pohotovostní výjezdy.

Opravy většího rozsahu provádíme v dílenských prostorech MATE, Havránkova 11, 619 00 Brno.

Dílny jsou vybaveny nezbytnou diagnostikou. Disponujeme i vlastní obrobnou, zámečnickou dílnou a lakovnou. Jsme tedy schopni zajistit i opravy většího rozsahu případně i jiné servisní a výrobní zakázky.

Poradíme vám s výběrem odpovídajícího vysokozdvižného vozíku pro vaše účely. Nabízíme jak nové, tak repasované a použité vozíky u kterých vám zaručíme jejich servis.

Výroba a prodej vysokotlakých hydraulických hadic na zakázku nejen pro VZV.

Dodávky v provozovně Brno, Havránkova11 na počkání.

Sortiment

Reference

Generální oprava VZV Desta

Nezávazná poptávka

Pokračovat ve čtení

Obrábění - technologie

TECHNOLOGICKÉ KOMPETENCE MHI SERVIS S.R.O.

Frézování

Pojezd
(x)

Pojezd
(y)

Pojezd
(z)

CNC/NC frézování

VH 10 NC

1000

1000

1200

FC 63 V

1600

600

600

Soustružení

Max
průměr

Max
délka

Vnitřní Ø
vřetene

CNC/NC soustružení

APLHA 1550XS

365-825

2000

100

Konvenční soustružení

SV18 A

380

750

41

SN 50 B

500

2000

47

Další technologie

Broušení

bruska na kulato BHU 25, bruska na plocho SPC 20 B

Drážky

Opravy a výroba drážek pro spoje pero/drážka

Dělení materiálu

řezání - pásová pila na kov, max. délka 3000, max. Ø 420, stříhání - strojní nůžky, délka 3000, max. tloušťka plechu 6 mm,dělení ruční plasmou max.síla 12mm

Mikroúderové značení

Značení mikroúderem na plochu,ovál,kruhový díl

Tváření plechu

Ohýbání max.síla 5 mm,max délka 2000 mm

Svařování

ochranná atmosféra Argonu – TIG, ochranná atmosféra CO2 – MIG, obalenou elektrodou, pulsní svařování

Povrchové úpravy

pískování, lakování v mokré lakovně 6x4 m-vlastní míchárna barev

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Nízkotlaké hadice a koncovky

Nezávazná poptávka opravy/produktu

Průmyslové hadice a koncovky

Základním sortimentem jsou nízkotlaké hadice pro sací a odpadní vedení hydraulických olejů a maziv. Dále nabízíme průmyslové hadice a příslušenství pro různorodé aplikace a média jako jsou například hadice pro tlakové čistění studenou i teplou vodou, ropné produkty, potraviny, chemikálie, abraziva, beton, přehřátou páru, lepidla, tmely, plyny a odpadní chemikálie. Součástí sortimentu je i nabídka koncovek, hadicových spon, pneumatických a temperačních rychlospojek, pákových spojek a dalšího příslušenství.

Sací olejové hadice

Odpadní olejové hadice

PTFE hadice

Hadice pro horkou vodu a páru

Hadice pro chemikálie

Hadice pro betony

Hadice pro paliva

Hadice pro potraviny

Hadice pro čištění kanalizací

Hadice pro klimatizace

Hadice pro CNG

Hadice pro slévárny

Hadice pro těžební průmysl

Hadice WAP

Pro konkrétní požadavky nás neváhejte kontaktovat.

Nezávazná poptávka

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Ochrana hadic

Bezpečnostní a ochranné oplety hadic

Plastové spirály jsou nejzákladnější ochranné oplety hadic zabraňující poškození hadice otěrem.

Použití v běžném provozu jako ochrana hadice.

Pracovní teplota: -20 °C až +85 °C

Textilní návlek na hadice zabraňuje úniku oleje při poškození hadice do okolí. Chrání hadici proti UV záření a povětrnostním vlivům. Používá se na nástavbách automobilů či velmi čistých provozech.

Pracovní teplota: -40 °C až +100 °C

Nehořlavé oplety se používají v prostředích zatížených velkou teplotou, okolí tepelných zdrojů, pecí.

Pracovní teplota: -54 °C až +260 °C , krátkodobě až 1100 °C.

Kovové oplety hadic se používají pro náročné prostředí s nebezpečím zavalení či proražení hadice. Především u stavebních strojů, kde je nebezpečí zavalení kameny apod.

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Rychlospojky

Hydraulické rychlospojky

Hydraulické rychlospojky jsou určeny ke snadnému a rychlému spojení a rozpojení hydraulických okruhů na stavebních, lesních, zemědělských a dalších strojích a zařízeních. V naší bohaté nabídce najdete rychlospojky, které respektují normu DIN 2353 (DIN 3852). Díky této normě můžete vyměnit jednotlivé části rychlospojek i od jiných výrobců.

Sortiment

Nejpoužívanější hydraulické rychlospojky

PPV3 Kuličkové rychlospojky typu PUSH-PULL

Jedná se o nejrozšířenější typ hydraulických rychlospojek. Tyto rychlospojky nabízíme ve třech řadách:

řada PPV3 AG rychlospojka s běžným vnějším závitem podle DIN 2353

řada PPV3 AGS rychlospojka s prodlouženým vnějším závitem podle DIN 2353

řada PPV3 IG rychlospojka s vnitřním závitem podle DIN 3852

Katalog PPV3 ke stažení zde

PDV1 Kuličkové rychlospojky typu NV

Tento typ rychlospojek nachází uplatnění zejména tam v zemědělství, komunální technice, jedná se o cenově přijatelné rychlospojky. Není zde možnost připojení pod tlakem.

řada PDV1 IG rychlospojka s vnitřním závitem podle DIN 3852

Katalog PDV1 ke stažení zde

PLT1 Ekologické rychlospojky typu FLATE-FACE300bar

Tento typ rychlospojek nachází uplatnění zejména tam, kde je kladen mimořádný důraz na ekologický provoz. Konstrukce tělesa rychlospojky zajišťuje minimální únik kapaliny při spojení a rozpojení hydraulického okruhu. Tyto rychlospojky dodáváme v řadě:

řada PLT1 IG rychlospojka s vnitřním závitem podle DIN 3852

Katalog PLT1 ke stažení zde

PLT4 Ekologické rychlospojky typu FLATE-FACE500bar

Tento typ rychlospojek nachází uplatnění zejména tam, kde je kladen mimořádný důraz na ekologický provoz. Konstrukce tělesa rychlospojky zajišťuje minimální únik kapaliny při spojení a rozpojení hydraulického okruhu. Tyto rychlospojky dodáváme ve 3 řadách:

řada PLT4 AG rychlospojka s běžným vnějším závitem podle DIN 2353

řada PLT4 AGS rychlospojka s prodlouženým vnějším závitem podle DIN 2353

řada PLT4 IG rychlospojka s vnitřním závitem podle DIN 3852

Katalog PLT4 ke stažení zde

PVV3 Šroubovací rychlospojky

Jsou rychlospojky, jejichž spojení se provede zašroubováním obou částí do koncové polohy. Tyto rychlospojky nabízíme rovněž ve 3 řadách:

řada PVV3 AG rychlospojka s běžným vnějším závitem podle DIN 2353

řada PVV3 AGS rychlospojka s prodlouženým vnějším závitem podle DIN 2353

řada PVV3 IG rychlospojka s vnitřním závitem podle DIN 3852

Katalog PVV3 ke stažení zde

Pokračovat ve čtení

Držáky trubek

Držáky trubek

Hledáte účinný a snadný způsob, jak zajistit trubky a hadice v požadované poloze na zařízení? Potom vám nabízíme držáky trubek a hadic. Uplatnění těchto prvků je široké a je možné je použít v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Těleso úchytu je standardně vyrobeno z polypropylenu. Je možné si však na přání objednat výrobu i z jiného materiálu, například z hliníku. Vždy se snažíme vyhovět přáním klientů. Navařovací a krycí desky jsou pozinkované.

Držáky trubek a hadic nabízíme v několika různých provedení, přičemž vybírat byste měli tyto prvky na základě váhy uchycovaných hadic a trubek. Vyrábíme jak běžné držáky, tak i robustní držáky pro těžké trubky.

Přehledový katalog ke stažení zde

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Renovace třecího obložení

Renovace třecího obložení

Naší práci je lepením renovovat „jakoukoliv“ čelist do síly 12 mm a lamel do průměru 500 mm. Tyto prvky se nachází na osobních a dodávkových automobilech, zemědělských, lesnických a dalších strojích. K této práci používáme kvalitní materiál FERODO, který patří k těm nejlepším na trhu. Renovace třecího obložení je svěřena do rukou odborníků, kteří slibují krátkou dodací lhůtu.

Katalog Renovace třecího obložení (PDF) ke stažení zde

Pokračovat ve čtení

Hydraulické trubky

Hydraulické trubky

Kromě toho, že v naší nabídce najdete kvalitní hydraulické hadice, nabízíme vám také hydraulické trubky vysoké kvality. Tyto trubky jsou pozinkované i nerezové. Záleží pouze na vašich požadavcích. Je možné dodat trubky v průměru od 4 mm až po 42 mm, přičemž tloušťka stěny může být různá. Délka hydraulických trubek je standardně v délkách 6 metrů a 3 metry. Budete-li chtít jinou délku, jsme ochotni trubku zkrátit na vámi požadovanou délku (m).

Hydraulické hadice i trubky nejvyšší kvality

Naším cílem je vyhovět pestrou nabídkou každému klientovi, který působí v oblasti hydrauliky. Vlastníte-li hydraulické systémy, potom byste měli vsadit na kvalitní výrobky, které prodlouží životnost systému.

Sortiment

Nejpoužívanější hydraulické trubky

Vnější průměr x síla stěny (mm) Pracovní tlak (bar)
4×1 500
6×1 372
6×1,5 526
8×1 288
8×1,5 412
10×1 248
10×1,5 357
10×2 458
12×1 209
12×1,5 303
12×2 391
14×2 343
15×1,5 249
15×2 321
16×2 303
16×3 433
18×1,5 209
18×2 273
20×2 249
20×3 357
22×1,5 174
22×2 227
22×2,5 278
25×2,5 248
25×3 292
28×1,5 135
28×2 181
28×3 264
30×3 248
30×4 321
35×2 147
35×3 215
38×4 260
42×3 181

Nenašli jste v tabulce požadovanou velikost?

Zeptejte se nás na tel. +420 543 521 386

Pokračovat ve čtení

Renovace brzdového obložení

Lepení a renovace brzdového obložení - technická podpora

Lepením renovujeme brzdové obložení osobních, užitkových, lesních a strojních vozidel.

Přesuňte Vaše projekty a poptávky na nás. Vyřešíme Vaše technické zadání. Využijte odborné znalosti a praxe našich odborníků. Jejich práce je naší vizitkou a referencí pro další spolupráci.

Kontakt

Tel.: 543 521 386
Mob.: 725 444 064
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Lakovna

Lakovna - technická podpora

K lakování prvků používáme vysoce kvalitní dvousložkové barvy, přičemž sám zákazník si zvolí vhodnou barvu k lakování.

Přesuňte Vaše projekty a poptávky na nás. Vyřešíme Vaše technické zadání. Využijte odborné znalosti a praxe našich odborníků. Jejich práce je naší vizitkou a referencí pro další spolupráci.

Kontakt

Tel.: 543 521 414
Mob.: 725 176 450
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sortiment

Pokračovat ve čtení

Obrábění

Obrábění - technická podpora

Obrábění je technologický proces, jehož výsledkem je požadovaný tvar obráběného předmětu. Obrobek je zhotoven v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti. Obrábění je založeno na odebírání materiálu, čímž se liší od dalších dostupných technologií (dělení materiálu, tváření a slévání).

Přesuňte Vaše projekty a poptávky na nás. Vyřešíme Vaše technické zadání. Využijte odborné znalosti a praxe našich odborníků. Jejich práce je naší vizitkou a referencí pro další spolupráci.

Kontakt

Mob.: 725 444 064
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Hydraulika

Hydraulika - technická podpora

Hydraulika je technický obor, který se zaměřuje na využití mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Kombinuje znalosti z hydrostatiky a hydromechaniky. Díky tomu se realizují hydraulická zařízení, která se dnes používají ve stavebnictví, v zemědělství, průmyslu i dopravě.

Přesuňte Vaše projekty a poptávky na nás. Vyřešíme Vaše technické zadání. Využijte odborné znalosti a praxe našich odborníků. Jejich práce je naší vizitkou a referencí pro další spolupráci.

Kontakt

Tel.: 543 521 386
Mob.: 734 314 013
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 543 521 386
Mob.: 725 444 064
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 543 521 386
Mob.: 731 508 405
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 543 521 386
Mob.: 730 513 433
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Šroubení a spojovací prvky

Hydraulické šroubení EATON WALTERSCHEID - autorizovaný prodej

Nabízíme hydraulické šroubení nejvyšší kvalitu na trhu legendární německé výroby WALTERSCHEID, tato kategorie zahrnuje řadu přípojek, spojek, převlečných matic, přechodů, hrdel, zátek, redukcí, průchodů a přípojných měřících míst. Veškeré výrobky WALTERSCHEID jsou vyráběny s revoluční povrchovou úpravou Guardian Seal™, která posouvá hranici odolnosti proti korozi o úroveň výše.

Nezávazná poptávka

Povrchová úprava Guardian Seal

V sortimentu máme standardní prstenové spoje, kde spojení trubky se šroubením probíhá zářezným prstenem, tak i systém WALFORMplus™, kde spojení probíhá vylisováním trubky na speciálním stroji už bez použití zářezného prstenu. Dále máme v sortimentu adaptéry JIC, UNF a NPT Aeroquip.

Kompletní katalog Walterscheid

Kompletní katalog nerezového šroubení Walterscheid

Adaptéry Aeroquip

Sortiment

Kontakt

Tel.: +420 543 521 386 Mob.: +420 734 314 013, +420 725 444 064 E-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nezávazná poptávka

Pokračovat ve čtení

Hydraulické hadice

Nezávazná poptávka opravy/produktu

Hydraulické vysokotlaké hadice

Firma MHI servis s.r.o. je jednou z největších firem na českém a slovenském trhu zabývající se výrobou a prodejem hydraulických hadic a koncovek. Značky se kterými pracujeme udávají směr ve výrobě na globálním trhu. K výrobě hydraulických hadic používáme pouze kvalitní materiály značek jako EATON, SYNFLEX, AEROQUIP, ALFAGOMMA, SEL, VOSS FLUID LARGA, FOR, WALTERSCHEID.  Zajistíme vám dodávku komponent pro další zpracování nebo celkovou sadu na klíč včetně montáže. V sortimentu máme hadice pro aplikace až do tlaku 689bar a teplot od -40°C do 210°C. Pracovní médium je nejčastěji olej, v sortimentu máme i hadice na vodu, přehřátou páru, chladiva, abraziva a další. Mezi naše zákazníky patří firmy především v oblasti průmyslu, stavebnictví, zemědělství, energetice a komunální technice. Dodáváme hadice i pro speciální aplikace, jako je tlakové čistění, CNG či do chemického nebo potravinářského průmyslu.  

Hydraulické hadice - prodej a opravy

Sortiment

1SN - hadice s jedním kovovým opletem

2SN - hadice s dvěma kovovými oplety

1SC - hadice s jedním kovovým opletem

2SC - hadice s dvěma kovovými oplety

4SP - hadice se čtyřmi kovovými oplety

4SH - hadice se čtyřmi kovovými oplety

R13 - hadice se šesti kovovými oplety

R15 - hadice se šesti kovovými oplety

EC881 - Hadice se zvýšenou odolností

Nezávazná poptávka

Dále v sortimentu

hadice pro ropné produkty

hadice z materiálu EPDM

hadice pro chladící systémy

hadice WAP pro tlakové mytí

manometrové hadice

manometrové hadice

hadice teflonové

hadice pro vodu

hadice potravinářské

hadice sací

klimatizační hadice

hadice servořízení

hadicové oplety

Pokračovat ve čtení

Úvod

MHI servis spol. s.r.o. – komplexní servis v oblasti hydraulických systémů

Aktuality

Firma MHI servis spol. s.r.o. vznikla v roce 2010 a navazuje na více než dvacetiletou tradici a zkušenosti společnosti HYDROCOM spol. s.r.o. Firma začínala výrobou a prodejem hydraulických hadic a šroubení. Během let se portfolio našich služeb výrazně rozšířilo. V současnosti vyrábíme a nabízíme hydraulické i pneumatické rozvody, hadice, šroubení, rychlospojky, prodáváme nové i repasované vysokozdvižné vozíky, hydraulické válce, hydraulické trubky, hydraulické agregáty, čerpadla, rozvaděče, filtry, nabízíme renovaci brzdového obložení, obrábění, lakování v mokré lakovně a samozřejmě servis a technickou podporu ke všem našim zaměřením.

Proč koupit hydraulické hadice a další prvky u nás?

Jsme oficiálním strategickým partnerem společnosti EATON

Klademe důraz na spokojenost našich zákazníků a dlouhodobou spolupráci

Nabízíme velkoobchodní ceny přímo od výrobce

Pyšníme se dlouholetou tradicí.

Nabízíme pestrou škálu sortimentu a služeb v zavedené prodejně.

Disponujeme skladovými prostory o rozloze 2 000 metrů čtverečních.

Provádíme kvalitní servis hydraulických systémů a vysokozdvižných vozíků

Poskytujeme technické poradenství v oblasti hydrauliky

Spolupracujeme také s firmou HYDROCOM spol. s.r.o., díky čemuž jsme schopni splnit všechny vaše požadavky týkající se hydraulických systémů.

INFORMAČNÍ POVINNOST EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pokračovat ve čtení

© 2018 MHI servis spol.s.r.o. / All Rights Reserved.
Spolufinancování EU
eu